Останнє оновлення: 16.02.2022

Публічний договір про надання послуг

 • Цей Договір, в якому одна сторона — фізична особа-підприємець Овсяннікова Юлія Володимирівна, (реєстраційний номер облікової картки платника податків — 3566105989) (далі — Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі — Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись статтями 633, 641 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання навчальних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.
 • Акцепт цієї Оферти здійснюється шляхом здійснення Замовником (Учасником) конклюдентних (фактичних) дій, які свідчать про його намір, волевиявленні і бажанні вступити в правовідносини з Виконавцем і отримати послуги, що надаються їм. Зокрема до вказаних конклюдентних дій належить здійснення Замовником (Учасником) оплати послуг Виконавця в порядку, встановленою Офертою.
 • Акцепт оферти означає ознайомлення, розуміння всіх разом і кожної окремо умови Оферти, повну, безумовну і беззастережну згоду Замовника з положеннями та вимогами, визначеними в Оферті.
 • З моменту акцепту оферти Договір на надання послуг з проведення занять по курсу англійської мови між Виконавцем і Замовником (Учасником) визнається укладеним і узгодженим, а його умови підлягають обов'язковому виконанню Сторонами.
 • 1. Teрміни, що використовуються в оферті

  • 1.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
  • 1.1.1. Сайт — веб-сайт Виконавця, розташований в мережі Інтернет під доменним ім'ям (адресою, доменом) — https://student.friendsclub.com.ua, а також входять до його складу похідні веб-сторінки.
  • 1.1.2. «Виконавець» — суб’єкт господарювання, фізична особа-підприємець, що надає послуги та реквізити якого зазначено даному Договорі.
  • 1.1.3. Замовником (Учасником) — будь-яка фізична особа, що володіє необхідною право- і дієздатністю, відповідно до чинного законодавства України, що має намір вступити в правовідносини з Виконавцем з надання навчальних послуг за курсом англійської мови на умовах, встановлених у цій Оферті.
  • 1.1.4. Учасник — фізична особа, на користь якої надаються послуги з проведення навчальних занять за курсом англійської мови. Учасник може бути Замовником.
  • 1.1.5. Заняття — урок англійської мови відповідно до програми курсу, обраної Замовником.
  • 1.1.6. Навчальне заняття — 55 або 80 хвилин в залежності від обраного курсу занять.
  • 1.1.7. Дистанційний метод навчання — спосіб проведення занять, комунікації, в тому числі у чатах Виконавця, який полягає у використанні Сторонами програми Zoom.
  • 1.1.8. Електронна пошта (E-mail) — спеціальна технологія, яка забезпечує пересилку і отримання електронних повідомлень, листів, файлів, документів і т.д. за допомогою використання мережі Інтернет.
  • 1.2. У Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в пункті 1.1. цієї Оферти. У цих випадках тлумачення термінів проводиться відповідно до тексту і змістом даної Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти, слід керуватися, по-перше, тлумаченням термінів, що застосовуються на Сайті; по-друге, цивільним законодавством України.
  • 1.3. Власний кабінет — це особливий розділ веб-розробника, який дозволяє Замовнику отримати доступ до даних побудованих на основі веб-розробки, де Замовник:
   • вносить свої особисті дані;
   • здійснює покупки;
   • може здійснювати оплату покупок;
   • керувати своїм графіком;
   • виконувати домашні завдання;
   • стежити за своїм прогресом (спостерігати статистику успішності і т.д.);
   • навчатися (дивитися навчальні відео, тренувати слова);
   • отримувати повідомлення (Замовник має право отримувати повідомлення через смс-розсилку, дзвінки адміністратора, месенджери Telegram і Viber);
   • записатись на заняття розмовних клубів та інших заходів;
   • брати участь в опитуваннях;
   • проходити тестування;
   • може ознайомитися з правилами навчання в школі.
  • 1.4. Онлайн-запис — це автоматизована система попереднього реєстрації в онлайн кабінеті. Супроводжується збиранням особистих даних, проходженням розподільного тесту, (відповідей на кілька запитань стосовно мети вивчення мови і звідки клієнт про нас дізнався), типу занять і вибором графіка навчання. Відмінною особливістю онлайн-запису є доступність до необхідної інформації пропонованої Замовнику (Учаснику) від Виконавця.
  • 1.5. Бонуси — це віртуальна валюта школи FRIENDS. 1 бонус = 1 грн. Бонусами можуть бути як нараховані Виконавцем (на розсуд Виконавця), так і кошти Замовника, внесені за курс. Кошти Замовника стають бонусами в той момент, коли Замовник ставить на паузу навчання і кошти (за правилами договору) вже не можуть бути повернені Замовнику на карту або ж готівкою. Замовник має право скористатися бонусами протягом 6 місяців з моменту припинення навчання. Бонуси можна використати на навчання в школі FRIENDS та сувенірну продукцію Виконавця. Після 6 місяців зберігання бонусів останні анулюються автоматично. Бонуси не переводяться іншим Замовникам.
  • 1.6. Акційні бонуси — це додатки до основного курсу. Акційними бонусами можуть бути Розмовні клуби, бонусні індивідуальні заняття, книга, відео-курси та інше. Акційні бонуси дійсні лише в період основного курсу і по його закінченню автоматично анулюються.
 • 2. Загальні положення

  • 2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення плати Замовником за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти, без підписання письмового примірника Сторонами.
  • 2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  • 2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
  • 2.4. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.
  • 2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
  • 2.6. Всі умови цього Договору є обов’язковими для Замовника та Виконавця.
  • 2.7. Договір укладається шляхом акцептування (прийняття) всіх умов Договору, без підпису письмового примірника цього Договору Сторонами.
  • 2.8. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
  • 2.9. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері надання навчальних послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
 • 3. Предмет договору

  • 3.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню таких послуг:
   • проведення навчальних занять за курсом англійської мови відповідно до програми навчання, обраної та оплаченої Замовником навчальних годин згідно з прайс-листом та правилами користування обраним типом навчання із деталізацією навчальних послуг , що є невід’ємним додатком до публічного договору про надання послуг.
  • 3.2. Перелік і зміст програм навчання за курсом англійської мови визначаються Виконавцем і вказується на веб-сторінках Сайту — https://friendsclub.com.ua/ua або уточнюється у менеджера. Дзвінки записуються для уникнення непорозумінь між сторонами та контролю якості сервісу.
  • 3.3. Зміст і тривалість навчального курсу відповідає прайс-листу обраного і придбаного курсу або тренінгу.
  • 3.4. Замовник користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.
 • 4. Порядок надання послуг

  • 4.1. Проведення навчальних занять в залежності від обраного Замовником (Учасником) типу навчання, може здійснюватися у наступних формах:
   • групове навчання offline — форма навчальної діяльності Учасників на занятті, що характеризується розбиттям учнів на групи (не більше 12 людей в групі), шляхом особистої явки Учасника за вказаною адресою, вказаною Виконавцем, де будуть проводитися заняття; Груповий курс триває 18 тижнів і включає 36 занять — по 2 заняття на тиждень по 1 годині 20 хвилин. Курс може бути продовжено через святкові дні.
   • групове навчання online — форма навчальної діяльності Учасників на занятті, що характеризується розбиттям учнів на групи (не більше 5 людей у групі), шляхом особистої явки Учасника на Zoom-конференцію, що відкривається при натисканні в Особистому кабінеті студента на кнопку «‎приєднатися» в момент старту заняття. Заняття записуються та використовуються лише для відпрацювання пропущених уроків студентом і для контролю якості навчання. Запис заняття для відпрацювання зберігається не більше місяця та надсилається лише студентам, які пропустили записане заняття Груповий курс триває 18 тижнів і включає 36 занять — по 2 заняття на тиждень по 1 годині 20 хвилин. Курс може бути продовжено через святкові дні.
   • інтенсивно-групове навчання online — форма навчальної діяльності Учасників на занятті, що характеризується розбиттям учнів на групи (не більше 5 чоловік в групі), шляхом особистої явки Учасника на Zoom-конференцію, що відкривається при натисканні в Особистому кабінеті студента на кнопку «приєднатися» в момент старту заняття. Заняття записуються та використовуються лише для відпрацювання пропущених уроків студентом і для контролю якості навчання. Запис заняття для відпрацювання зберігається не більше місяця та надсилається лише студентам, які пропустили записане заняття. Інтенсивний курс триває 9 тижнів, включає 36 занять — 4 заняття на тиждень по 1 годині 20 хвилин (по 2 уроки підряд в день). Курс може бути подовжено через святкові дні.
   • інтенсивно-групове навчання offline — форма навчальної діяльності Учасників на занятті, що характеризується розбиттям учнів на групи, шляхом особистої явки Учасника за вказаною адресою, вказаною Виконавцем, де будуть проводитися заняття; Інтенсивний курс триває 9 тижнів, включає 36 занять — 4 заняття на тиждень по 1 годині 20 хвилин (по 2 уроки підряд в день). Курс може бути продовжено через святкові дні.
   • індивідуальне навчання offline — організується за окремим постійним графіком з урахуванням індивідуального навчального плану Учасника. При покупці абонементу всі заняття проставляються наперед по графіку Замовника одразу. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, визначаються індивідуальним навчальним планом Учасника.
   • індивідуальне навчання online — організується за окремим постійним графіком з урахуванням індивідуального навчального плану Учасника. При покупці абонементу всі заняття проставляються наперед по графіку Замовника одразу. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, визначаються індивідуальним навчальним планом Учасника. Заняття проводиться з використанням програми для організації відеоконференцій Zoom. Заняття записуються та використовуються лише для контролю якості навчання. Запис заняття не надсилається студенту.
   • навчання в розмовних клубах offline — навчання де Учасники різного віку і рівнів могли спілкуватися на різноманітні життєві теми англійською мовою, без утисків і скутості, практикуючи використання усної англійської мови. В групі не більше 12 учасників.
   • навчання в розмовних клубах online — навчання де Учасники різного віку і рівнів могли спілкуватися на різноманітні життєві теми англійською мовою, без утисків і скутості, практикуючи використання усної англійської мови. В групі не більше 9 учасників. Заняття проводиться з використанням програми для організації відеоконференцій Zoom. Клуби проводяться лише носіями. Навчальні матеріали не потрібні.
   • FRIENDSBOOKs — навчальні підручники з англійської мови для студентів, що навчаються offline.
   • FRIENDS-презентації — навчальні матеріали з англійської мови для студентів, що навчаються offline.
  • 4.2. Дата та час проведення занять попередньо (до початку занять по курсу) узгоджуються між Виконавцем і Замовником (Учасником).
  • 4.3. У разі пропуску заняття Учасником, повторне проведення пропущеного заняття з ним:
  • 4.3.1. Групи offline — не здійснюється; але у студента є можливість відвідати іншу групу саме на цей урок, якщо така група є.
  • 4.3.2. Групи online — здійснюється лише на груповому типі занять та лише через самостійний перегляд запису пропущеного заняття.
  • 4.3.3. Індивідуальне навчання offline — не здійснюється; але у студента є можливість завчасно (мінімум за годину до початку заняття) відмінити заняття та проставити його далі по графіку. В індивідуальних абонементах є така кількість відмін: абонемент на 4 заняття — 0 відмін, на 8 — 1 відміна, на 16 — 2, на 32 — 5. Якщо кількість відмін вичерпано або Замовнику так буде зручніше — останній може попросити (мінімум за 1 добу) провести заняття онлайн з використанням програми для організації відеоконференцій Zoom. Також у замовника є необмежена кількість переносів — це коли заняття переносимо на дні, що передують дню заняття або ж по часу по дню, коли стоїть заняття, якщо у викладача є вільний час і він готовий провести заняття (перенос заняття з часу до 17:00 і навпаки супроводжується доплатою з боку Замовника або ж бонусними нарахуваннями зі сторони Виконавця згідно з прайс-листом). Якщо кількість відмін вичерпана та іншими можливостями для переносу заняття Замовник не скористався — заняття буде вважатися пройденим.
  • 4.3.4. Індивідуальне навчання online — не здійснюється; але у студента є можливість завчасно (мінімум за годину до початку заняття) відмінити заняття та проставити його далі по графіку. В індивідуальних абонементах є така кількість відмін: абонемент на 8 занять — 1 відміна, на 16 — 2, на 32 — 5. Якщо кількість відмін вичерпано — останній може скористатися необмеженою кількістю переносів — це коли заняття переносимо на дні, що передують дню заняття або ж по часу по дню, коли стоїть заняття, якщо у викладача є вільний час і він готовий провести заняття (перенос заняття з часу до 17:00 і навпаки супроводжується доплатою з боку Замовника або ж бонусними нарахуваннями зі сторони Виконавця згідно з прайс-листом). Якщо кількість відмін вичерпана та іншими можливостями для переносу заняття Замовник не скористався — заняття буде вважатися пройденим.
  • 4.4. Якщо Замовник запізнюється на індивідуальне заняття більше ніж на 15 хвилин або не з’явився та не відповідає на телефонні дзвінки/смс, буде списана відміна з абонементу. Якщо відміни вичерпано — заняття буде вважатися пройденим. Якщо пройшло більше 15 хвилин заняття і Замовник так і не з’явився — викладач залишає конференцію (онлайн)/аудиторію (офлайн). Якщо студент запізнився менше ніж на 15 хвилин — заняття буде закінчено в той час в який було заплановано (заняття не продовжується на час запізнення студенту).
  • 4.5. В рамках індивідуального типу навчання у викладача є така ж кількість відмін та переносів, що і у Замовника. Якщо викладач перевищив кількість відмін, то відмінене заняття проставляється далі по графіку Замовника та ще Замовнику нараховується бонусне індивідуальне заняття додатково.
  • 4.6. Послуги по індивідуальному типу занять надаються лише в термін дії обраного індивідуального абонементу: абонемент на 4 заняття — 28 днів, на 8 занять — 70, на 16 занять — 140, на 32 заняття — 180 днів. Тобто обрану кількість індивідуальних занять необхідно використати в термін дії абонементу.
  • 4.7. Якщо Замовник (Учасник) своєчасно не приступив до проходження навчального групового курсу з англійської мови за обраною програмою (не брав участі в жодному платному занятті), то він має право пройти цей курс англійської мови в складі іншої групи в терміни та на умовах зазначених Виконавцем.
  • 4.8. Якщо Замовник (Учасник) своєчасно не приступив до проходження навчального індивідуального чи розмовного курсу з англійської мови за обраною програмою (не брав участі в жодному платному занятті), то він має право відмінити курс та отримати кошти за вирахуванням пропущених занять лише на бонусний рахунок. Скористатися бонусами можна протягом 6 місяців з дати зупинення курсу.
  • 4.9. У разі якщо заняття не було проведено з вини Виконавця, то відповідне заняття переноситься на інший термін, узгоджений між Виконавцем і Замовником (Учасником).
  • 4.10. Замовник має право на канікули в розмірі 4 тижнів на рік. Можна взяти максимум 2 тижні підряд. При цьому необхідно щоб у Замовника на час канікул був активний індивідуальній абонемент в якому наперед будуть проставлені заняття. Тільки у такому випадку графік Замовника у викладача зберігається. Канікули можна брати не раніше ніж з 3-го заняття в абонементі.
  • 4.11. Якщо Замовник використав свої 2 тижні канікул підряд і далі ще не готовий продовжувати заняття — такий абонемент буде відмінено, а кошти за не виходженні заняття переведені на бонусний рахунок Замовника.
  • 4.12. Груповий курс може бути подовжено через святкові дні.
  • 4.13. Старт групи може бути відкладено (або назначено раніше) на декілька тижнів, через недостатню кількість студентів у групі.
  • 4.14. Якщо у групі залишилося менше 3-х студентів, школа залишає за собою право розформувати групу.
  • 4.15. Якщо, студент не може відвідати групове заняття онлайн, школа може запропонувати студенту запис уроку для самостійного вивчення.
 • 5. Права та обов'язки сторін

  • 5.1. Права і обов'язки Виконавця:
  • 5.1.1. Виконавець зобов'язується належним чином і своєчасно забезпечувати надання послуг, передбачених цим Публічним договором.
  • 5.1.2. Виконавець зобов'язується повідомити відомості про адресу місця проведення занять (offline) та про використання додаткової програми для організації відеоконференцій Zoom, у разі занять online або переведенню студентів на дистанційне навчання.
  • 5.1.3. При наданні послуг за цим Публічним договором Виконавець має право залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх дії/бездіяльність.
  • 5.1.4. Виконавець має право змінювати склад групи Учасників, призупиняти навчання, змінювати викладача на групі, розформовувати групу. У кожному випадку Виконавець надає варіанти продовження навчання Замовнику.
  • 5.1.5. Виконавець і його представники мають право самостійно визначати зміст програм курсів, методику подачі матеріалу і проведення занять.
  • 5.1.6. Виконавець має право призупиняти надання Замовнику послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин з обов'язковим повідомленням Замовника (Учасника).
  • 5.1.7. Виконавець залишає за собою право відсторонити Замовника (Учасника) від навчання без права на повернення грошових коштів у разі порушення останнім правил поведінки, встановлених Виконавцем. Під таким порушенням розуміється використання Замовником ненормативної лексики, загальні заклики до недовіри до Виконавця, образа учасників і Виконавця та інше.
  • 5.1.8. Виконавець має право відмовитися від надання послуг за вмотивованим письмовим рішенням відносно Замовника (Учасника).
  • 5.1.9. Виконавець має право здійснювати запис усіх онлайн-уроків в цілях контролю якості навчання та для подальшого відпрацювання через відеозапис пропущенного групового заняття студентом.
  • 5.1.10. Виконавець послуг має право не переводити Замовника (Учасника) на наступний рівень (степ), якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.
  • 5.1.11. Виконавець послуг має право не допустити до занять в аудиторії Замовника (Учасника), якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.
  • 5.1.12. У зв’язку з епідеміологічної ситуацією на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» No 641 від 22.07.2020 року зі змінами та оприлюдненням Протоколів засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Виконавець послуг має право перевести освітній процес в режим онлайн та проводити заняття за допомогою сервісу Zoom у разі введення режиму самоізоляції студента або групи, карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.
  • 5.1.13. Виконавець має право здійснювати інші права і зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені цим Публічним договором.
  • 5.2. Права і обов'язки Замовника:
  • 5.2.1. Замовник зобов'язується оплачувати послуги Виконавця відповідно до обраної програми навчального курсу з англійської мови у встановлені строки.
  • 5.2.2. Замовник зобов'язується ознайомлюватися і приймати до відома інформацію, опубліковану на Сайті Виконавця.
  • 5.2.3. Замовник зобов'язується тільки законним способом використовувати послуги, що надаються Виконавцем, і не перекладати відповідальність за будь-який збиток, понесений Замовником в процесі використання послуг, на Виконавця.
  • 5.2.4. Замовник зобов'язується своєчасно з'являтися на заняття. У разі відсутності Замовника (Учасника) на занятті, без попереднього погодження з Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, Замовник (Учасник) позбавляється права висувати будь-які претензії до Виконавця.
  • 5.2.5. Замовник зобов'язується забезпечити дотримання правил поведінки під час проведення занять, невтручання в діяльність Виконавця і його представників при проведенні занять.
  • 5.2.6. Дбайливо ставитись до приміщення, обладнання та інвентаря Виконавця, а у разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  • 5.2.7. Виконувати домашні завдання. У разі систематичного невиконання домашніх завдань Замовником (Учасником) Виконавець має право відмовити в подальшому наданні Послуг за договором Замовнику (Учаснику). Оплата за ненадані Послуги не повертається.
  • 5.2.8. Замовник має право відмовитися від акцептованих умов Публічного договору і повернути кошти, сплачені за проведення занять в залежності від програми обраного навчального курсу занять до їх початку (якщо не було проведено жодного заняття). Термін повернення грошей становить період 14 календарних днів з моменту отримання Виконавцем письмової вимоги. Якщо заняття було розпочато — повернення коштів здійснюється або не здійснюється відповідно до правил обраного навчального курсу.
  • 5.2.9. Щоб уникнути фактів шахрайства, повернення коштів здійснюється способами, визначеними в даному договорі.
  • 5.2.10. Будь-яка інформація, яку отримує Замовник (Учасник) в ході проходження навчання від Виконавця, є об'єктом інтелектуальної власності останнього. Замовнику забороняється розповсюджувати або іншим чином використовувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) в комерційних або некомерційних цілях надається Виконавцем Замовнику інформацію і матеріали в рамках цього Публічного договору, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування. У разі порушення цієї умови, Виконавець має право вимагати виплати компенсації в розмірі 10 000 тис. грн., за кожен випадок порушення.
  • 5.2.11. Послуги надаються для особистого використання Замовником (Учасником).
  • 5.2.12. Замовнику (Учаснику) забороняється здійснювати аудіо/відео запис будь-якими способами без спеціального на те дозволу Виконавця.
  • 5.2.13. Замовник (Учасник) не може передавати право на отримання інформаційно-консультативних послуг третім особам.
  • 5.2.14. Замовник (Учасник) має право здійснювати інші права і зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені цією офертою.
 • 6. Тарифи і взаєморозрахунки між сторонами

  • 6.1. Вартість послуг і тарифи визначаються, і встановлюються на Сайті відповідно до прайс-листа із деталізацією послуг (додаток 1), або уточнюються при розмові з менеджером.
  • 6.2. Оплата послуг Виконавця за цим Публічним договором проводиться на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати або часткової оплати через Монобанк/Приватбанк (лише групових заняттях). При відсутності передоплати або при неповній оплаті (аванс для групового курсу offline вважається оплатою лише до 3го заняття включно) — послуги Виконавцем не надаються.
  • 6.3. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
  • 6.4. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з використанням наступних засобів і систем оплати:
   • банківською карткою в особистому кабінеті;
   • готівкою в ТСО АТ КБ «Приватбанк»;
   • розстрочка ПриватБанк — кількість платежів обирає студент, переплата йде кожний місяць на 2,9% від суми абонемента;
   • оплата частинами Monobank — переплата 0%, 3 платежі.
  • 6.5. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця в залежності від способу оплати, вибраного Замовником (Учасником).
  • 6.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
  • 6.7. Виконавець має право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника здійснювати зміну вартості послуг (тарифів) на послуги, що надаються, при цьому нові тарифи публікуються на Сайті Виконавця. Нова вартість послуг (тарифи) не поширюється на вже оплачені Замовником послуги. Нова вартість послуг (тарифи) набирає чинності з моменту публікації відповідної інформації на Сайті, або повідомляється менеджером в процесі оформлення замовлення, якщо інформація про зміну вартості послуг (тарифу) ще не опублікована на Сайті.
  • 6.8. Оплата послуг:
   • по груповому типу занять offline: оплату послуг Замовник здійснює до старту занять протягом 7-ми днів з моменту запису у групу (але не пізніше ніж в день, що передує дню старту групи) — всю суму або лише аванс. Якщо оплата послуг не здійснена в строки бронювання місця в групі анулюється. І обов'язково внести решту (після авансу) до 3-го групового заняття включно. Якщо оплата послуг не здійснена до 3-го заняття, то далі на заняття Замовник не допускається.
   • по груповому типу занять online: оплату послуг Замовник здійснює до старту групових занять протягом 2-х днів після індивідуального знайомства з викладачем, і обов'язково внести всю суму або лише аванс. Якщо оплата послуг не здійснена в строки бронювання місця в групі анулюється. І обов'язково внести решту (після авансу) після 1-го групового заняття (до кінця дня, коли було проведено заняття) Якщо оплата послуг не здійснена до 3-го заняття, то далі на заняття Замовник не допускається.
   • по індивідуальному типу занять (offline/online): оплата послуг здійснюється відразу при купівлі абонемента. Замовник сплачує одразу всю суму. Купити абонемент можна не пізніше ніж за 25 годин до заняття, за графіком Замовника (Учасника). З моменту останнього заняття (пробного чи платного) абонемент потрібно придбати не пізніше 48 годин, інакше графік Замовника буде анульований і його може зайняти інший Замовник.
   • в розмовних клубах (offline/online): оплата послуг здійснюється відразу при купівлі абонемента. Замовник сплачує одразу всю суму. Купити абонемент можна не пізніше, ніж за 12 годин до заняття, на якому Замовник (Учасник) хоче бути присутнім.
  • 6.9. Повернення коштів залежно від типу занять:
  • по груповому типу занять (offline/online): грошові кошти повертаються в повному об'ємі, якщо Замовник (Учасник) відмовляється від послуг до початку першого платного заняття в курсі (online — першого групового, offline — другого групового, що йде в списку занять з моменту запису студента в групу) або ж не був присутній ні на одному платному груповому занятті з першого по четверте включно. Замовнику (Учаснику), який приступив до платного заняття, грошові кошти повертаються лише у разі, якщо замовник повідомляє клієнт-менеджера про своє бажання зупинити курс до початку 5-го групового заняття у курсі, кошти повертаються з вирахуванням вартості такого заняття. Приступивши до заняття, Замовник (Учасник) підтвердив обраний курс, оскільки за заняття стягуються гроші, навіть якщо до наступних (або попередніх) занять, які йдуть після відвіданого студентом групового заняття, наступний не приступив.
  • Скасувати свій курс Замовник (Учасник) може до старту або після старту занять тільки через клієнт-менеджера. Грошові кошти повертаються, якщо Замовник (Учасник) не пройшов більше 4х занять з курсу, однак якщо Замовник (Учасник) пройшов більше 5 (або ж повідомив клієнт-менеджера про бажання зупинити курс коли 5-те заняття розпочалося) і більше занять курсу, грошові кошти не повертаються і залишаються на бонусному балансі та можуть бути використані для купівлі послуг протягом наступних 6 місяців. Після спливу 6 місячного терміну, якщо Замовник (Учасник) не скористався даними грошовими коштами, то вони згорають. Бонуси не переводяться від студента до студента.
  • Скасувати курс можна повідомивши адміністраторів по телефону, в мессенджерах або при особистій зустрічі в офісі. Повернення засобів здійснюється протягом 14 календарних днів:
   • на ту карту, з якої здійснювалася оплата (якщо оплачували на сайті і сума для повернення рівна сумі, що сплачували на початку);
   • на карту при переказі на якій вказані ім’я та прізвище Замовника як внесено в систему школи;
   • готівкою в офісі саме Замовнику, що відвідував заняття офлайн;
   • комісія при переказі сплачується Замовником.
  • ** Бонуси, отримані курсі і нараховані школою поза курсом — не є реальними грошима і вони не повертаються на карту чи готівкою студенту. Бонусні клубні заняття діють та можуть бути використані лише у період поточного групового курсу навчання.
  • по індивідуальному типу занять (offline/online): грошові кошти повертаються тільки якщо в придбаному абонементі не було використано жодне заняття (використаним заняттям вважається відвідане заняття). Якщо студент починаючи з першого заняття не з'являється на занятті, використовує відміни та ні одне заняття ще не згоріло — кошти повертаємо у повному розмірі. Якщо хоча б одне заняття згоріло — вважається, що абонемент вже почався і кошти не повертаються, а можуть бути лише переведені на бонуси за вирахуванням пройдених (і згорівших) занять, і можуть бути використані для покупки послуг протягом наступних 6 місяців. Після закінчення 6 місячного терміну, якщо Замовник (Учасник) їх не використав, вони анулюються.
  • Бонуси не переводяться від студента до студента.
  • ** Бонуси, отримані на курсі і нараховані школою поза курсом — не є реальними грошима і вони не повертаються на карту чи готівкою студенту.
  • заняття в розмовних клубах (offline/online): кошти повертаються тільки якщо в придбаному абонементі не було використано жодного заняття (використаним заняттям вважається відвідане або попередньо НЕ анульоване заняття). Не анульованим заняттям вважається те, на якому замовник не був присутній, але і не відмінив його за 25 годин до заняття. Таке заняття вважається пройденим, гроші за нього не повертаються Якщо в абонементі були використані заняття, то кошти з вирахуванням цих занять переводяться на бонусний рахунок клієнта і можуть бути використані для покупки послуг протягом наступних 6 місяців. Після закінчення 6 місячного терміну якщо клієнт їх не використав, вони анулюються.
  • Бонуси не переводяться від студента студенту. Якщо на клуб записано менше 4-х студентів, клуб буде перенесений на наступний тиждень.
  • ** Бонуси, отримані на курсі і нараховані школою поза курсом — не є реальними грошима і вони не повертаються на карту чи готівкою студенту. Бонусні клубні заняття діють та можуть бути використані лише у період поточного групового курсу навчання.
  • 6.10. Відміна та заморозка курсу відбувається з моменту, коли студент звернувся до кліент-менеджеру и повідомив його про своє бажання припинити заняття.
  • 6.11. Якщо Виконавець не отримував письмового попередження від Замовника (Учасника) про призупинення навчання або бажання припинити заняття, то Студент і надалі вважається учасником навчання і заняття підлягають оплаті згідно умов навчання за цим Договором.
  • 6.12. У разі оплати Замовником (Учасником) послуг Виконавця за наступний місяць вважається, що у Замовника немає претензій до Виконавця щодо якості та повноти надання послуг за попередній місяць.
 • 7. Відповідальність сторін

  • 7.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
  • 7.2. Сторони визнають, що Виконавець не несе відповідальність за збої в роботі та функціонуванні Сайту, систем автоматизації оплат, в збоях в роботі програми для організації відеоконференцій Zoom, в якості зв’язку під час проведення заняття (що залежить від якості Інтернет зв’язку Замовника (Учасника)) з чим будь-які заходи відповідальності в даній частині не можуть бути застосовані до Виконавця.
  • 7.3. Послуги, що надаються Виконавцем, надаються за фактичними обставинами. При цьому Виконавець не несе відповідальність в якій би то не було формі за невідповідність наданих послуг цілями, завданнями та/або уявленням і/або бажанням Замовника (Учасника).
  • 7.4. Виконавець не несе відповідальності за збитки і витрати, що виникли у Замовника (Учасника), зокрема:
  • 7.4.1. Збитки і витрати, викликані діями/бездіяльністю третіх осіб.
  • 7.4.2. Збитки і витрати, що виникли в зв'язку зі збоями і перервами в роботі Сайту.
  • 7.4.3. Збитки і/або упущену вигоду і/або витрати Замовника (Учасника) і/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.
  • 7.5. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання зобов'язань з боку третіх осіб, зокрема, з боку платіжних систем, кредитних організацій (банків), хостерів і провайдерів і т.д.
  • 7.6. Виконавець послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником (Учасником).
  • 7.7. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Публічного договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, військовії дії. У разі виникнення форс-мажорних обставин, встановлені терміни по виконанню зобов'язань, зазначені в Договорі, переносяться на термін, протягом якого діють форс-мажорні обставини, що виникли раніше. Якщо можливість займатися онлайн залишається, то надання послуг проходить онлайн, що не несе за собою якихось відшкодувань зі сторони виконавця замовнику.
  • 7.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника (Учасника) від плати на навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником (Учасником) оплати.
 • 8. Вірішення спорів

  • 8.1. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Сторони встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок. Термін для відповіді на пред'явлену претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту її отримання Стороною.
  • 8.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з питань виконання умов цього Публічного договору, підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 • 9. Дія договору

  • 9.1. Даний Публічний договір набуває чинності з моменту його розміщення в мережі Інтернет на Сайті, зазначеному в пункті 1.1.1. даної Оферти.
  • 9.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником (Учасником) оплати послуг Виконавця в та діє до завершення надання послуг Виконавцем, або в інших випадках, передбачених цим Договором.
  • 9.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
   • невиконання Замовником (Учасником) своїх обов’язків за цим Договором;
   • порушення Замовником (Учасником) правил внутрішнього розпорядку послуг;
   • відмови Замовника (Учасника) отримувати послуги;
   • інші випадки, передбачені цим Договором.
  • 9.4. Даний Публічний договір розміщений на невизначений термін і втрачає свою силу при його анулюванні Виконавцем. При відповідному анулюванні Виконавцем Договір надання послуг між Виконавцем і Замовником вважається розірваним, якщо інше не буде додатково вказано Виконавцем, при цьому відповідна частина раніше сплачених Замовником грошових коштів в пропорційному розмірі підлягає поверненню Замовнику при надходженні від нього письмового запиту.
  • 9.5. У разі внесення змін до Публічного договору, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Публічного договору на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку здійснювати внесення змін до тексту даного Публічного договору.
  • 9.6. Заказчик (Участник) обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в положениях этого Публичного договора и несёт ответственность за негативные последствия, связанные с несоблюдением этой обязанности.
  • 9.7. Актуальна версія Публічного договору розташована на Сайті за адресою: https://friendsclub.com.ua/ua/rules.
  • 9.8. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сайті.
 • 10. Конфіденційність

  • 10.1. Конфіденційна інформація у розумінні даного Публічного договору:
  • 10.1.1. Конфіденційна інформація — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 Цивільного кодексу України).
  • 10.1.2. Інформація — об’єкт права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і держави. Інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим законним способом, є власністю цих організацій (ст. 38 Закону України “Про інформацію”).
  • 10.1.3. Конфіденційна інформація є комерційною таємницею розкриваючої сторони (Замовника за даним Публічним договором), тобто будь-яка інформація, яка може бути використана іншими суб’єктами, що зумовить збитки (фінансові, майнові та ін.), втрату ділової репутації, конкурентних переваг розкриваючої сторони (Замовника за даним Публічним договором).
  • 10.1.4. До конфіденційної інформації за цим Договором належить інформація, до якої Отримуюча сторона (Виконавець за даним Публічним договором) отримала доступ під час надання Розкриваючій стороні (Замовнику за даним Публічним договором) своїх послуг; інформація, що належить Розкриваючій стороні (Замовнику за даним Публічним договором) на правах інтелектуальної власності і стала відомою Отримуючій стороні (Виконавець за даним Публічним договором) у зв’язку із специфікою Послуг, що надаються стороною Отримувача (Виконавцем за даним Публічним договором).
  • 10.1.5. За даним Договором Розкриваюча сторона (Замовник за даним Публічним договором) може передавати Отримуючій стороні (Виконавцю за даним Публічним договором) конфіденційну інформацію, яка може посприяти Отримуючій стороні (Виконавцю за даним Публічним договором) в наданні нею Послуг в рамках виконання нею умов Публічного договору.
  • 10.2. Власним акцептуванням Публічного договору Розкриваюча сторона (Замовник за даним Публічним договором) добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність веб-сайту https://student.friendsclub.com.ua. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність веб-сайту https://student.friendsclub.com.ua Розкриваюча сторона (Замовник за даним Публічним договором) має право звернутися до Отримуючої сторони (Виконавця за даним Публічним договором), написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу сторони Отримувача (Виконавця за даним Публічним договором).
  • 10.3. Отримуюча сторона (Виконавець за даним Публічним договором), не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Розкриваючою стороною (Замовником за даним Публічним договором) при оформленні Замовлення за Публічним договором. Розкриваюча сторона (Замовник за даним Публічним договором) несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
  • 10.4. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання умов Публічного договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
 • 11. Інші умови

  • 11.1. Акцептом цього Договору Замовник (Учасник) надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, встановленому статтею 7 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази Замовників (Учасників) Виконавця.
  • 11.2. Акцептом цього Договору Замовник (Учасник) надає Виконавцеві згоду в порядку статтями 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Замовник (Учасник) може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Замовника (Учасника), можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди.
  • 11.3. Акцептом цього Договору Замовник (Учасник) надає згоду на надсилання Виконавцем на електронну адресу Замовника (Учасника) інформаційних повідомлень.
 • 12. Реквізити виконавця

  • Фізична особа-підприємець Овсяннікова Юлія Володимирівна
  • РНОКПП: 3566105989
  • Адреса: 71116, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Північна, будинок 3-В, квартира 6
  • р/р: UA963052990000026001050024931 в АТ КБ «Приватбанк»